Seminář „Můžeš podnikat“

V pondělí 30. ledna 2023 se žáci tříd OA 2, EL 2, OA 3, S 3, OA 4A, OA4B  a EL 4 zúčastnili semináře na téma „Můžeš podnikat“, který pro základní, střední, vyšší a vysoké školy zajišťuje spolek Můžeš podnikat. Již 11. rokem navštěvují naši školu nejrůznější podnikatelé a školní aula byla zaplněna do posledního místečka.

Projekt „Můžeš podnikat“ je první a jediný program v České republice, který již od roku 2012 systematicky pracuje se žáky a studenty formou mezigeneračního sdílení zkušeností. Hlavním cílem setkávání se je inspirovat mladé lidi k podnikavosti a ukázat jim rozmanité možnosti podnikání, podpořit je na jejich cestě životem k samostatnosti a nezávislosti, posílit jejich sebevědomí, ukázat jim, že každý člověk je jedinečný a povzbudit je, aby šli za svými sny a měli odvahu je realizovat.

V první části semináře nás úspěšní podnikatelé seznámili se svým životním příběhem. Nejprve vystoupil pan Ing. Jaroslav Salva, který se zabývá více jak 18 let mentoringem, což je dlouhodobá spolupráce postavená na důvěře, firemních strategiích a řízení týmů. Dále se ujal slova pan Ing. Jiří Volenec ze společnosti QTS  CZ s. r. o. Hradec Králové, který podniká již úctyhodných 33 let! Jeho firma se zaměřuje na profesionální řešení problémů v oblasti ekologického odmašťování, vybavování dílen kovovým nábytkem a moderními kovovými prvky pro dům a zahradu.

A v čem je tajemství podnikatelského úspěchu? Je třeba dotahovat věci do detailů, učit se od úspěšných, nebát se neúspěchu, být trpělivý a zvídavý, chodit všude o 5 minut dříve, vážit si času, komunikovat se zaměstnanci a klienty a akceptovat i jiné názory, nebýt sebestředný.

V druhé části zhruba 100 žáků „bombardovalo“ pány podnikatele svými trefnými otázkami. Vše se neslo v živém a tvůrčím duchu. Na závěr jsme udělali velké společné foto a nejaktivnější žáci byli odměněni knihou.

Propojovat výuku s praxí je podle mě nezbytné. Škola má na praxi připravovat, ale nikdo z nás neví, jak ta praxe bude za několik let vypadat. Proto jsem ráda, že již mnoho let mají naši žáci možnost se setkávat s odborníky z různých oblastí, kteří praxi nejen žijí, ale osobně ji i vytvářejí.

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759