Přednáška o projektu LET Čáslaví

S úsměvem a s obdivuhodným nadšením pro kulturní dědictví města Čáslav přišla dne 9. 2. 2024 přednášet do plné auly naší školy Mgr. MgA. Klára Fidlerová, spoluautorka projektu LET Čáslaví. Nad tímto projektem převzalo záštitu město Čáslav a je zpracováván spolkem LETky, z. s., založeným přímo pro tyto účely.

Mgr. MgA. Klára Fidlerová představila žákům projekt, který vznikl především z potřeby upozornit na významné památky, architekturu, rodáky a další zajímavosti města Čáslav. A jak? Pomocí stezek, které si můžete najít na webových stránkách www.letoulky.cz.  Najdete zde nejen mapy, informace o autorském týmu, úžasnou grafiku, spoustu pramenů, dobových fotografií, ale především mnoho audionahrávek.

Výběr z tras:

1. Architektura 1. + 2. odborně mapují architektonicky významné budovy postavené v posledních 100 – 150 letech, tedy v období, které zatím zůstávalo v tomto historickém městě opomíjené, ale zanechalo až překvapivě silnou stopu.

2. Na stezkách Zmizelá 1. + 2. se můžete vydat po stopách dávno i nedávno zašlých míst a vzpomínek pamětníků.

3. Trasou Pověsti čáslavské jsou znovuoživeny téměř zapomenuté strašidelné, dojemné i hrdinské příběhy a s pomocí zajímavých úkolů zaujme zejména děti.

4. Trasa Rodáci vás vezme na místa, kde se narodili, vyrůstali a čerpali svou inspiraci a zkušenost lidé, jejichž umění a věhlas daleko přesáhly hranice města Čáslav.

Pokud máte chuť objevovat, vydejte se s LET Čáslaví na některou z tras. Papírové mapy i kvízové otázky jsou k vyzvednutí v turistickém centru, ale vše najdete i na již zmíněných webových stránkách. Věřte, že Čáslav má co nabídnout!

trojlogo 1 transparent 1 768x244 1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Projekt NROS | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Číslo projektu: 162232_247