Krajské kolo Mistrovství České republiky ve zpracování textů 2024

V úterý 30. ledna 2024 jsme se zapojili do krajského kola soutěže ve zpracování textů. Naše řady hájilo celkem 12 žáků obchodní akademie z 1., 2. a 4. ročníku. Všichni se zúčastnili disciplíny opis textu 10 minut s penalizací 50 úhozů za neopravenou chybu a také jsme poprvé testovali kategorii audiotranscription. Jedná se o zápis diktátu, při kterém musí žáci dodržovat pravidla českého pravopisu, znát gramatiku a správně doplňovat interpunkci. Propojuje tedy dovednost ovládání klávesnice se znalostmi z českého jazyka. Text je původně diktován rychlostí 600 úhozů za minutu, proto je nutné pomocí programu jeho rychlost individuálně zpomalit na úroveň pro žáky přijatelnější.

Celkově bylo v soutěži odevzdáno 747 prací, ale zdaleka ne všichni splnili kritéria a byli uvedeni ve výsledkové listině.

Škola je vzhledem k místu zařazena do krajské soutěže za Středočeský kraj, kde je tradičně z hlediska počtu účastníků největší konkurence. Nejlepší výsledek v opise po několik let za školu podává žák 4. ročníku Adam Filipec. Letos mu sice „uteklo“ první místo v kraji a skončil druhý, ale pouze o 5 čistých úhozů opisu během 10 minut (tedy o 0,5 čistého úhozu za minutu)! Toto svědčí o náročnosti utkání na předních příčkách. Přesto v listině za celou Českou republiku obsadil úžasné 5. místo a je nominovaný na Mistrovství České republiky 2024, které se koná 25. a 26. března na Obchodní akademii v Neveklově.

Adamovi gratulujeme a přejeme co nejlepší výsledky v dalších kláních. Děkujeme všem za účast a přejeme radost ze zlepšujících se výkonů v dalších soutěžích.