Odborná praxe studentů VOŠ – V3E

Svou půlroční praxi, která je součástí studia 3. ročníku VOŠ Čáslav, jsem vykonávala na Obecním úřadě ve Zbraslavicích.

První měsíc jsem si vyzkoušela práci na všech odděleních, ale i v místní knihovně. Na stavebním oddělení jsem vytvářela podklady k projektům, na podatelně/pokladně přidělovala stravenky zaměstnancům, zakládala vnitřní účetní doklady či kontrolovala evidenci knih jízd. Na matrice jsem pracovala s evidencí obyvatelstva, u pana starosty kompletovala propagační balíčky a poté už zakotvila v účetním oddělení, kde jsem měla k dispozici svou kancelář.

Můj pracovní den začínal knihováním faktur a přijatých hotovostních plateb v účetním programu. Poté už se každý den lišil. Kontrolovala jsem splatnosti přijatých faktur, zakládala faktury, připravovala podklady k platbám, archivovala účetní doklady, kontrolovala bankovní výpisy, zpracovávala ekonomická data do tabulek v Excelu, Wordu a v neposlední řadě kopírovala a skartovala materiály.

Naučila jsem se pracovat v účetním programu GINIS EXPRESS, ověřila si teoretické znalosti z účetnictví v reálné praxi a vyzkoušela si pracovat s lidmi, kteří přicházeli na úřad se svými problémy a požadavky. Při své práci jsem si vyzkoušela i pracovat s technikou, která úředníkům urychluje práci. Teoretické poznatky získané ve škole jsem nyní měla možnost převést do praxe, což pro mě bylo velkým přínosem a skvělou zkušeností.

Praxi zde bych každému doporučila.

Kateřina Hronková, V3E

zbraslavice erb | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Zbraslavice – erb | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav