Nultá hodina autoškoly

Naše škola se zúčastnila projektu „Nultá hodina autoškoly“. Organizátory tohoto projektu jsou BESIP, Krajské ředitelství Praha Policie České republiky Oddělení prevence, Hasičský záchranný sbor České republiky a Dopravní inspektorát Policie České republiky.

V pátek 1. prosince 2023 přijeli zástupci výše uvedených subjektů a realizovali program pro třídy OA2A, OA2B, EL2 a S2. Po projekci dokumentu 13 cest – Zpomal, je ještě brzo! následovala diskuze, poté se třídy rozdělily na 4 skupiny a absolvovaly tato stanoviště:

Stanoviště 1. – BESIP – program o volbě správné autoškoly, jak by měla a neměla vypadat výuka v autoškole

Stanoviště 2. – DOPRAVNÍ PSYCHOLOG – zhodnocení reálných autonehod ve videu, řešení situace před a po nehodě z pohledu lidského chování a dopady nehod na lidskou psychiku, rozbor chování řidičů

Stanoviště 3. – POLICIE ČR – dopravní hlídka policie – reálné situace zastavení mladých řidičů, chování řidičů při kontrole, testy na alkohol, kontrola dokladů aj.

Stanoviště 4. – HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR – zajištění místa a osob při nehodě, postupy a řešení situace pod dohledem profesionálů, záchranářská ulička, bezpečné chování při nehodě.

Moc děkujeme všem zúčastněným a budeme si přát, aby se naši žáci s podobnými situacemi setkávali v životě zcela výjimečně.