Návštěva Policejního muzea v Praze

Dne 30. 4. 2024 se žáci tříd OA2A a OA2B vydali na exkurzi do Muzea Policie České republiky v Praze.
Po vstupu do muzea nás pohltila atmosféra historických příběhů. V expozici jsme si prohlédli vývoj policejních sborů od prvních počátku až po moderní dobu. Také jsme se mohli podívat na výcvik psů, který byl velice zajímavý. Nakonec jsme si prošli expozici s nejznámějšími kriminálními případy v Česku.

Studentky OA2A

Dne 30. 4. 2024 třídy druhého ročníku obchodní akademie vyrazily na exkurzi do policejního muzea. Zde jsme se dozvěděli několik zajímavých informací, ať už o historii české policie nebo o tom, jaké služby nyní vykonávají. Mohli jsme si prohlédnout policejní kroje, výzbroj a vybavení. Výstava obsahovala také část věnovanou drogám a nebezpečí, které drogy a závislost na nich představují. Celá prohlídka byla obohacena o ukázku výcviku policejních psů, která všechny velmi zaujala. Exkurzi jsme zakončili rozchodem na Václavském náměstí.

Studentky OA2B