Digitalizujeme školu

Škola realizuje program MŠMT ČR „Implementace komponenty 3.1 Národního plánu obnovy“ v rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti). Škola získala finanční prostředky na digitalizaci z NPO pro období leden – prosinec 2024 v celkové výši 54.000,- Kč.

digitalizueme skolu 1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Digitalizujeme školu | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
stepinova 2024 05 13 07 52 48 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Digitalizujeme školu | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav