Mládí proti komunismu

18. listopadu 2021 u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii proběhl na naší škole již 17. ročník Měsíce filmu na školách.

Žáci 1. ročníků byli prostřednictvím filmů, výstavy a dalších materiálů seznámeni s příběhy lidí, kteří bojovali za svobodu a zachování lidské důstojnosti.

Osudy odpůrců komunismu jsou inspirativní, mladé lidi by měly vést k uvědomění si osobní zodpovědnosti. Jsou připomínkou, že o demokracii, svobodu a lidská práva je třeba pečovat, že možnost volně cestovat, studovat, svobodně projevovat názory nejsou samozřejmostí.