Face-to-face learning at its finest

Projektová výuka v hodinách angličtiny v prvním ročníku na VOŠ. Všichni jsme si parádně užili týmovou spolupráci tváří v tvář. Tohle se distanční výukou nedá nahradit. 

Tentokrát byla cesta mnohem důležitější než cíl, ale ani za výsledné edukativní koláže se žádný z týmů nemusí stydět. Všechny koláže jsou k vidění v učebně 228.