Laboratoř automatizace – testování motokáry

Po sestavení, nastavení a seřízení některých částí motokáry došlo i na její testování. Jelikož je venku nevlídné počasí, tak studenti testovali motokáru na našich dlouhých chodbách ve škole. Rychlost jízdy našeho dopravního prostředku je velmi nízká a tak jsme nikoho neohrozili a samozřejmě se nic nestalo. Naše testování se nelíbilo jenom paní vychovatelce, která měla dozor před jídelnou, tak jsme testy dokončili v bloku „C“. Všichni žáci ze třídy S4 si jízdu vyzkoušeli a funkčnost otestovali na připravené dráze. Ovládání motokáry a časy z jízdy budou zohledněny v hodnocení žáků v předmětu automatizace.