Exkurze do ČNB podruhé

Dovolte mi se s Vámi podělit o zážitky z další exkurze do České národní banky v Praze, které se zúčastnili žáci třídy OA3 v úterý 16. ledna 2024.

Navštívili jsme expozici „Lidé a peníze“ a ponořili jsme se do světa měnící se historie a role peněz ve společnosti. Naše exkurze začala uvnitř impozantní budovy ČNB, kde jsme byli vřele přivítáni slečnou průvodkyní Nikolou.

Nejprve jsme v kinosále zhlédli komiks týkající se státní banky československé, jejího vzniku, přeměn i současnosti. ČNB stojí na 3 základních pilířích a to nezávislosti, odbornosti a transparentnosti. Nejvyšším orgánem je 7členná bankovní rada, v čele stojí guvernér, dále 2 víceguvernéři a 4 vysoce postavení manažeři. Jsou jmenováni prezidentem republiky na 6 funkčních období maximálně dvakrát. V současné době je guvernérem pan Aleš Michl.

Dále jsme pokračovali do trezoru ČNB, kde největším „tahákem“ je bezesporu veliká zlatá mince. Jejím autorem je pan Vladimír Oppl. Na rubové straně dominuje monumentální český heraldický lev se srdečním štítkem se znakem Slovenska. Na lícní straně je uprostřed ztvárněno logo ČNB, které je částečně překryto zobrazením kolku v hodnotě 1 K z roku 1919.

Seznámili jsme se s historickým vývojem peněz na našem území, s mincemi i státovkami. Za pomocí UV lampy jsme si ověřovali pravost bankovek, rozpoznávali jsme padělky peněz a měli možnost si zvednout cihličky ze dřeva, platiny, olova a zlata. Tato exkurze do ČNB rozšířila znalosti žáků o finančním světě a měnové politice, ale také poskytla budoucím ekonomům a obchodníkům inspiraci k hlubšímu porozumění fungování ekonomiky. Za vzorné chování pak následoval zasloužený rozchod a pak jsme se všichni spokojeni a občerstveni vrátili vlakem zpět do Čáslavi.

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759