Fotografická soutěž

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav vyhlašuje pro své žáky fotografickou soutěž na téma „Technika v přírodě„.

Pravidla soutěže:

– Každý soutěžící může přihlásit jednu fotografii na dané téma.

– Soutěžící prohlašuje, že jím přihlášená fotografie je jeho vlastní dílo.

– Soutěžící uděluje škole nevýhradní licenci k nekomerčnímu využití přihlášené fotografie. (To znamená, že fotografii může škola například vystavit na svých webových stránkách, ale nijak neomezuje autora v jejím dalším využití.)

– Škola si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže fotografie, které považuje za nevhodné.

Soutěžní snímky ve formátu JPEG zasílejte na adresu kvapil@sps-caslav.cz, připište svoje jméno, třídu a stručný popis, kde byla fotografie pořízena. Delší strana fotografie by měla mít alespoň 1000 bodů.

Uzávěrka soutěže je 29. února 2024.