Ekonomický tým 2023

Ve středu 20. září 2023 se na naší obchodní akademii konala mimořádná akce – Ekotým 2023. Stali jsme se totiž hostitelem význačné soutěže všech obchodních akademií z celého Středočeského kraje.

Událost vyžadovala dlouhou přípravu, se kterou jsme začínali již v červnu minulého školního roku. Přípravu měl na starosti tým učitelů ekonomických předmětů. Nejprve navrhnout velký počet otázek, vymyslet k nim vždy jednu správnou odpověď a několik špatných. Již od konce srpna jsme denně kromě své běžné činnosti pracovali na další přípravě soutěže. Z mnoha a mnoha otázek jsme vybrali ty, které se nám jevily jako nejvhodnější a ve stanoveném počtu je za jednotlivé oblasti namíchali do jednoho výsledného testu. A na co naši soutěžící odpovídali? Jednalo se o ekonomicko-právní problematiku a počet otázek byl stanovený na 30 z ekonomiky, 20 z účetnictví a 10 z práva. Vytvořením testu vše zdaleka nekončilo a následovala důkladná příprava po stránce organizační a technické.

Nastal den D a Čáslav se stala hostitelem jednotlivých týmů, které zapojené školy vybraly jako nejlepší reprezentanty. Za každou „obchodku“ bojoval vždy jeden 3členný tým žáků 4. ročníku. Skupiny chlapců a dívek přijely s doprovázejícími učiteli již v brzkých ranních hodinách. Každého týmu se hned ujal jeden žák naší školy, který jim byl průvodcem po celý den.

Akce začala slavnostním zahájením. Promluvila ředitelka školy Mgr. Věra Szabová a za město Čáslav paní místostarostka Mgr. Renata Vaculíková, která byla současně předsedkyní poroty. Dalšími členkami byly Ing. Kamila Řezníčková, jednatelka společnosti Zenit, spol. s r. o. a Mgr. Markéta Dvořáková, ředitelka organizace Anima Čáslav, o. p. s.

Před blokem prezentací proběhl test, který byl připraven jak ve verzi elektronické, tak papírové – pro případ technických problémů. Podle losu následovaly zmíněné prezentace na téma propagace výrobků a služeb. Dle slov členek poroty nebylo posuzování výkonů vůbec jednoduchá činnost, ale dámy se jí zhostily na výbornou a spravedlivě zhodnotily předvedené, za což jim patří naše poděkování.

Zatímco soutěž zdárně probíhala, měli doprovázející učitelé z různých koutů kraje možnost vidět něco z pamětihodností našeho krásného města a byla pro ně připravena prohlídka s návštěvou vyhlídkové věže kostela Petra a Pavla a Žižkovy síně.  

Soutěž zdárně proběhla a mohli jsme vyhlásit ty nejlepší z nejlepších. Třetí místo obsadila Obchodní akademie Lysá nad Labem, pomyslné stříbro si odvezla Obchodní akademie Rakovník a příčku nejvyšší obsadila Obchodní akademie Mladá Boleslav. Tato škola bude také jako vítěz kola krajského reprezentovat Středočeský kraj v kole celostátním.

Za nejlepší prezentaci byla oceněna porotou také Obchodní akademie Neveklov a po předání diplomů a dárků vítězům akce zdárně skončila. Gratulujeme vítězům a přejeme jim hodně úspěchů v republikovém klání.

Info také na regionálním zpravodajství svoboda.info: Ekonomické týmy……