Exkurze do Liberce na TU

V pátek 16. 2. 2024 jsme navštívili Strojní fakultu Technické univerzity v Liberci. Účastníky této exkurze byla třída S3 a S4 s doprovodem – Ing. Němec, MBA, M. Rokyta, Ing. Obešlo a M. Štěpinová. Cílem exkurze bylo zhlédnutí prostor a pracovišť fakulty s nabídkou možnosti pokračování studia na VŠ po maturitní zkoušce.

Exkurze byla zahájena představením fakulty proděkanem pro vzdělávací činnost L. Běhálkem v aule. Následovalo rozdělení tříd do 4 skupin a postupně probíhaly návštěvy vývojových pracovišť – Vývojová laboratoř vozidel a motorů, autonomní vozidla, zkušebna Powertrain, – Vývojová laboratoř servisní a průmyslové robotiky, pneumatických mechanismů a strojové vidění, – Vývojová laboratoř přípravy a zpracování polymerních kompozitů, – Laboratoř obráběcích CNC center a závěrečné setkání s týmem studentské formule FS TUL Racing.

Na každém stanovišti bylo studentům vysvětleno, jaké možnosti zde mají a co si sami mohou vyzkoušet například v rámci tvorby bakalářských prací.

Velkým lákadlem bylo závěrečné setkání s týmem studentské formule FS TUL Racing. FS TUL Racing je tým mezinárodní soutěže Formula Student z Technické Univerzity v Liberci. V současné době se tým skládá asi z 35 členů. Většina studuje bakalářské nebo magisterské studium Fakulty strojní, ale v týmu jsou i členové z Fakulty mechatroniky nebo Ekonomické fakulty. Každý, kdo je studentem TUL, má možnost se přidat do týmu a podílet se tak na tvorbě formule. Díky tomuto projektu student získává nové vědomosti a zkušenosti, nejen z oblasti konstrukce a stavby formule, ale i z testování a závodů. Součástí tohoto týmu je i náš absolvent Ladislav Horálek, který se nás také ujal a vysvětlil, jak formule funguje.

Na závěr jsme poobědvali v univerzitní menze a plni dojmů nasedli do autobusu a nabrali směr Čáslav.