Běžící češtinář Jarmil Vepřek připravoval studenty na didaktické testy z českého jazyka

V pondělí 12. 2. 2024 měla naše škola to potěšení hostit workshop vedený Jarmilem Vepřkem, známým jako Běžící češtinář. Jeho cílem bylo připravit studenty z oborů obchodní akademie, ekonomického lycea a strojírenství na nadcházející didaktické testy z českého jazyka a zároveň jim poskytnout užitečné informace a tipy týkající se gramatiky a struktury otázek.

Pan Vepřek se věnoval nejen detailní analýze otázek z Cermatu, ale také se zaměřil na různé chytáky a triky, které mohou studenti využít k úspěšnému absolvování testů. Jeho přednáška byla plná zajímavých informací o gramatice, syntaxi, tvarosloví, stylistice apod.

Workshopu se aktivně zúčastnily třídy OA3, OA4, S3, S4 a EL3. Zpětná vazba byla velmi pozitivní, někteří studenti ocenili interaktivní přístup pana Vepřka a jeho schopnost sdílet komplexní gramatické informace způsobem, který byl pro ně snadno pochopitelný. Velká většina studentů ze čtvrtého ročníku shledala, že většině otázek rozumí a bylo to pro ně příjemné zopakování si učiva.

Workshop poskytl studentům praktické dovednosti a znalosti potřebné k úspěšnému zvládnutí testů, ale také je inspiroval k hlubšímu porozumění a zájmu o český jazyk.

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759