Jom ha-šoa – veřejné čtení jmen obětí holocaustu

Již devatenáctý ročník veřejného čtení jmen obětí holocaustu Jom ha- šoa připadl na pondělí 6. května. Do této připomínkové akce, která odkazuje na účastníky Varšavského povstání z dubna 1943, se poprvé zapojilo i město Čáslav. Úlohy předčítání židovských obětí se zhostily studentky ekonomického lycea naší školy.

Celoroční projekt 2. ročníku ekonomického lycea věnující se připomínání nelehkého osudu židovského obyvatelstva během 2. sv. války tak pokračoval další akcí, během které bylo veřejně předčítáno více než 800 jmen žen, mužů a dětí z Čáslavi a blízkého okolí, kteří se pro svůj původ stali obětmi zločinů proti lidskosti.  Jedním ze základních motivů celé akce je snaha propojit historické vědomí se současným děním ve společnosti a upozornit na důležitost dodržování lidských práv.

Děkujeme našim studentům za jejich snahu šířit tyto myšlenky i mezi mladou generací, neboť ta je naší budoucností.

Poděkování od Města Čáslav:

Vážená paní ředitelko,

dovolte, abych Vaším prostřednictvím poděkovala studentkám za opravdu chvályhodný výkon při čtení jmen obětí holocaustu, které se uskutečnilo dnes odpoledne před informačním centrem.

Děkuji též vyučující, paní magistře Stehlíkové za přípravu studentek.

S úctou

Mgr. Renata Vaculíková
místostarostka

Foto meucaslav.cz