Den otevřených dveří – 18. 1. 2023

Ve středu 18. 1. 2023 odpoledne proběhl Den otevřených dveří. Zájemci o studiu byli seznámeni s přijímacím řízením pro školní rok 2023/2024, získali informace o studiu oborů Obchodní akademie, Ekonomického lycea a Strojírenství. Na závěr byli uchazeči o studium provedeni školou a prohlédli si odborné učebny, dílny, laboratoře, školní jídelnu, školní knihovnu a domov mládeže. Těší nás zájem o nabízené odborné vzdělávání a těšíme se na nové studenty I. ročníků.

Součástí DOD byla prezentace firem, se kterými škola spolupracuje. Zástupci firem zde prezentovali své odborně-technické profese a možnost pracovního uplatnění absolventů školy. Jedná se o pracovní pozice ve výrobě, konstrukci, logistice a administrativě. Ve škole se prezentovaly firmy: Goldbeck Vrdy a Kovolis Hedvikov Třemošnice.

Poděkování patří studentům OA3, kteří podávali informace na recepci školy a dělali průvodce školou. Děkujeme všem pedagogům, kteří prezentovali své odborné předměty a profilace v učebnách, dílnách a laboratořích.