Praxe u soustruhu

Každý čtvrtek v odpoledním vyučování se scházíme na hodinách praxe. Celoročně jsme rozděleni do tří skupin. V jedné z těchto skupin se probírá práce na soustruhu a frézce. Pro zopakování základního ovládání jsme pracovali všichni na soustruhu. Přeci jenom jsme u strojů dlouho nebyli. V druhé polovině vyučování jsme se naučili, jak obrobit polotovar do špičky. Třída S2 děkuje panu učiteli Ing. Janu Novákovi za naučení této dovednosti. 

Roman Suk, S2