Daně a cla do škol

V pondělí 18. března 2024 se ve škole konaly dvě dvouhodinové přednášky na téma „Daně a cla do škol‘‘. Lektory byli ředitelé územních pracovišť Finančního úřadu pro Středočeský kraj pan Ing. Miloš Brandejský, MPA, ředitel Územního pracoviště v Kolíně a pan Ing. Petr Ježek, ředitel Územního pracoviště v Kutné Hoře.

První přednáškou si prohloubili znalosti daňové problematiky žáci tříd OA3, EL3, OA4 a druhou studenti vyšší odborné školy. V rámci uvedeného tématu se posluchači dozvěděli mnohé informace nejen o daních obecně, ale i o jejich rozpočtovém určení, inkasu, dále o organizační struktuře a činnostech Finanční správy a Celní správy. Studenti jako budoucí uchazeči o zaměstnání byli seznámení s výběrovým řízením pro zaměstnance Finanční správy.

V závěrečné části přednášky byly představeny webové stránky www.financnisprava.cz včetně vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů fyzických osob zaměřeného na příjmy studentů.

Kromě odborných informací, které vhodně doplnily učivo předmětu daňová soustava, si posluchači odnesli i drobné dárky za aktivitu a někteří i možná motivaci pro svou budoucí profesi.

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759