Besedování s místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V úterý 8. 3. 2022 proběhlo besedování s místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Janem Bartoškem. V zcela zaplněné aule VOŠ, SPŠ a OA proběhla živá diskuze mezi studenty a panem Bartoškem. A o čem se diskutovalo? V této době o ničem jiném než o válce na Ukrajině. Pan Bartošek studentům vysvětlil příčiny konfliktu s Ruskem, zabýval se dopady na Českou republiku, uprchlíky z Ukrajiny a také obavami ze současné situace. Svou besedu zakončil pozitivně, s nadějí a snahou situaci zvládnout.

Během diskuze měli studenti možnost, prostřednictvím on-line prostředí, navázat kontakt s paní poslankyní Mgr. Ninou Novákovou.

Škola děkuje všem přednášejícím za jejich drahocenný čas v této hektické a smutné době, a studentům za hojnou účast, zájem a aktivitu během besedy.

Info také na regionálním zpravodajství svoboda.info