Bankéři do škol

V pátek 15. března 2024 proběhla přednáška na téma „Finanční obezřetnost“ pro žáky třídy OA2A. Lektorem byl pane Radek Sobotka, ředitel pobočky Komerční banky a. s. Pardubice.

V první části besedy seznámil žáky s postavením obchodních bank, s přísnou bankovní regulací, dohledem ČNB a pojištěním vkladů do výše 100 000 EUR na klienta a banku. Dále se věnoval platebním kartám, jejich blokování a bezpečnému výběru z bankomatu, kdy je třeba dávat si pozor na Skimming. Následovaly informace o službě on-line bankovnictví a stále se rozšiřující bankovní identitě, pomocí které se přes portál občana vyřeší značné množství věcí online. Poté žákům nastínil vnější hrozby – malware (jakykoliv typ škodlivého softwaru), phishing (emoce zacílené na osobní potřeby), vishing (zastrašení a důvěra zároveň), pharming (přesměrování na podvodnou stránku), adware (reklamní vyskakovací okna) a další. Zmínil i nebezpečí sociálních sítí, tvorbu silného hesla a desatero internetové bezpečnosti.

V druhé části setkání se věnoval otázce domácích rozpočtů, tvorbě finančních rezerv, možnostem spoření, individuálnímu i kolektivnímu investování. Byly zmíněny i dnes velmi populární kryptoměny jako Bitcon, Litecorin, Tether, Etherum, jejich výhody a nevýhody. Závěr besedování patřil problematice úvěrů, půjček, jejich konsolidaci, exekuci a osobnímu bankrotu. Vzájemné setkání bylo doplněno celou řadou praktických zkušeností pana ředitele a zvídavými dotazy žáků.

Přednáška se žákům líbila a vhodným způsobem doplnila a rozšířila učivo odborných ekonomických předmětů, především předmětu bankovnictví.