Adaptační kurz třídy OA1A

Dne 30. 8. 2022 začal adaptační kurz pro třídu OA1A. Třídní učitelkou je Ing. Dagmar Pelikánová, která si pro třídu připravila skvělý program se soukromou prohlídkou obory ve Žlebech. Žáci měli možnost vidět přelety dravců a současně se dozvěděli o životě i dalších zvířat, a to jak v přírodě, tak i v záchranných stanicích. Jako výpomoc měla pana Ing. Davida Němce a absolventky OA Denisu Dobešovou a Adélu Navrátilovou. Po návratu žáky čekala večeře a posléze i opékání buřtů. Následně byl první den adaptačního kurzu zakončen pasováním žáků na žáky obchodní akademie.

Druhý den po snídani proběhlo seznámení se školou a posezení se školní psycholožkou, která žáky seznámila s potřebnými informacemi z této oblasti, vedla s nimi otevřenou debatu o jejich prvním dojmu z kolektivu, představách o studiu a možných obavách. Ze vzájemné komunikace vyplynulo, že adaptační kurz splnil svůj cíl a žáci se velice rychle a dobře spolu seznámili. Po obědě si svou třídu vzala třídní učitelka a udělala si s nimi první „třídnickou hodinu“, kde pracovala na prohloubení vztahů s jejími novými svěřenci. Musíme ji pochválit, za pouhé odpoledne si zapamatovala jména všech 25 žáků OA1A!

Denisa Dobešová, Adéla Navrátilová, V3E