Adaptační kurz třídy S1

Tak jako každý rok, tak i letos, byl pro nové žáky střední školy připraven takzvaný „adaptační kurz“, na kterém měli tito žáci možnost se neformálně seznámit předtím, než zasednou do školních lavic. Pro budoucí třídu S1 se tato akce uskutečnila v pondělí 29. srpna a v úterý 29. srpna 2022. Dopoledne žáci dorazili do školy, kde po ubytování proběhlo setkání se školní psycholožkou. Po obědě se uskutečnil turistický výlet podél řeky Doubravky, při kterém účastníci plnili úkoly zadané na skrytých místech s QR kódem. Vítězná skupina si po návratu vychutnala jako odměnu obří pizzu. Večer proběhl ve znamení společných her ve školním atriu, následovalo posezení u ohně spojené s opékáním buřtů. První den byl zakončen při svíčkách slavnostním pasováním nových žáků na studenty strojírenství. Pro budoucí reprezentaci dostali žáci trička s logem školy. Druhý den dopoledne se uskutečnil ve znamení sportu ve školní tělocvičně. Po obědě bylo toto seznamovací setkání ukončeno a žáci se mohli vrátit domů, připraveni na začátek školního roku, který proběhne v pondělí 5. září 2022.