Projektový den ve třídě OA3A

Projektový den se uskutečnil dne 20. 12. 2021. Vlastnímu projektovému dni předcházelo několik fází. Nejprve jsme si museli vybrat správnou firmu. Tou se v našem případě stala firma TopolWater, s. r. o. Následovala druhá fáze, ve které jsme navštívili samotnou firmu. Exkurze se nám velice líbila a byla pro nás velmi inspirativní. Byli jsme seznámeni s jednatelem firmy, který nás provedl a popsal, jak to ve firmě funguje. Poslední fází projektu je dnešní den, kde souhrnně hodnotíme, prezentujeme a vytváříme požadované výstupy. Požadovanými výstupy byla elektronická a papírová část. Elektronickou část tvořila prezentace a foto-příběh. Papírovou část jsme pojali ve formě myšlenkové mapy. Projekt byl nakonec prezentován před třídní učitelkou a odbornou komisí.

Vacková, Šoltová, OA3A

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Šablony II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Aktivity SŠ:

2.III/21 Projektový den ve škole