Projektový den třídy S2

Dne 20. 12. 2021 se u nás na škole uskutečnil projektový den. Každá ze tříd měla za úkol si vybrat firmu z Čáslavi, která spolupracuje se zahraničím. Za naši třídu S2 jsme si zvolili slévárnu pana Losenického. Jako spolupracující zemi jsme si vybrali Německo, kam směřují největší spolupráce. Vstupním bodem pro nás byla velmi užitečná návštěva samotné firmy, která nám dodala nejvíce informací a ukázala nám praktický chod firmy. Ve třídě jsme se rozdělili do čtyř skupin. Jedna měla za úkol vytvořit prezentaci, druhá doprovodný text k prezentaci, třetí skupina myšlenkovou mapu o firmě a poslední nám všem pomáhala vyhledat potřebné informace na internetu. Jednotlivé pracovní týmy si rozvrhly jednotlivé aktivity. S výsledkem naší práce jsme byli spokojeni, pracovali jsme jako jeden tým a tím jsme si víc upevnili třídní kolektiv.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Šablony II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Aktivity SŠ:

2.III/21 Projektový den ve škole