Projektový den třídy OA2

V předvánoční době se na naší škole uskutečnil projekt „Čáslavské firmy a úřady ve světě“. Třída OA2 si pro spolupráci zvolila čáslavský podnik s dlouhou tradicí – Zenit, spol. s r.o., který vyrábí produkty bytové chemie, kosmetické přípravky a čističe pro profesionální úklid.

Naším cílem bylo nejen navázat kontakt s touto firmou a následně ji navštívit, důležitou součástí projektu bylo také získané informace o podniku a jeho spolupráci se zahraničními partnery shrnout do prezentace, fotopříběhu a mozaiky, a ty následně prezentovat před hodnotitelem.

Protože jsme si práci rozdělili do skupin, šla nám pěkně od ruky a výsledek potěšil nejen nás, ale i naši paní učitelku Mgr. Bc. Pavlu Havelkovou a Ing. Bc. Vlastimila Andrleho, kteří nás hodnotili.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Šablony II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Aktivity SŠ:

2.III/21 Projektový den ve škole