Projektový den v OA1

V pondělí 20. 12. 2021 jsme se zúčastnili projektového dne na téma: Čáslavské firmy a úřady ve světě. Cílem bylo ukázat propojení města Čáslav se zahraničím. Naše třída si vybrala Cestovní agenturu Ludmily Zárubové, která sídlí na náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi.

Paní učitelka Valtrová nás rozdělila do skupin a zadala nám úkoly. Nejdříve jsme osobně navštívili paní Zárubovou, která nám předala mnoho informací, ale zbytek už jsme si museli vyhledat už sami J

Pracovali jsme v týmech a dosáhli tak požadovaných výstupů. První měl elektronickou podobu a to prezentaci s foto příběhem z projektového dne. Druhá část byla v papírové podobě formou myšlenkové mapy.

Den jsme si náležitě užili a zpestřili si tak předvánoční čas.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Šablony II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Aktivity SŠ:

2.III/21 Projektový den ve škole