Projektový den S1

Dnes 20. 12. 2021 v rámci projektového dne čáslavských firem a úřadů se studenti věnovali vybrané firmě INPRO. Rozdělili jsme se na tři skupiny. První vytvářela papírovou koláž na papír ve stylu myšlenkové mapy. Obsahem byly základní informace o INPRU a spolupracujících firmách jako je Škoda a Aeropilot. Druhá skupina se soustředila na vytvoření prezentace. O závěrečnou prezentaci se postarala třetí skupina.

 Aby nám nedošla energie, jsme si přinesli občerstvení. Nebudu vám lhát, zezačátku tu byl zmatek. Nakonec jsme vše zkoordinovali a sjednotili náš finální projekt.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Šablony II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Aktivity SŠ:

2.III/21 Projektový den ve škole