Projektový den třídy S3

Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transport beton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. V současné době provozuje sedmdesát nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren.

Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti – vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.

Součástí společenství HeidelbergCement

V provozu od června

Sídlo v Berounu

Čáslavská betonárka od června

Skoro 30 let v Čechách

Dodavatelé české firmy

Typ firmy je akciová společnost a čáslavská odnož je provozovna

Zákaznicí – firmy, státní zakázky i průměrný občan

Aktuálně 1500 kubíku za měsíc

Cíl 15000 až 20000 kubíků ročně

Různé druhy a směsi

100 – 199 zaměstnanců

Schopni vyrábět až do -10°C

Betonárna Čáslav nabízí kromě výroby a čerpání transportbetonu také výrobu moderních stavebních materiálů pro lepší stavění, mezi které patří například litý anhydritový potěr ANHYMENT, litý anhydritový potěr pro reprofilace SLIMFLOW

Heidelberg

Partneři z více než 50 zemí

Více než 150 let praxe

€17.6 miliard příjem v roce 2020

Sídlo v Heidelberg, Německo

Okolo 53 000 zaměstnanců

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

– výroba a distribuce cementu, kameniva, transport betonu a asfaltu i celosvětové obchodování s cementem a uhlím po moři.

Okolo 3000 lokací

Slogany vyjadřují inovaci tvrdou práci

Němci němčina angličtina

Měna v €

Nátura pracovitého a precizního národa

Základní kapitál: 200 000 000,- Kč

– Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

– Ppronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

– Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

– Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Šablony II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Aktivity SŠ:

2.III/21 Projektový den ve škole