Poděkování Spolku rodičů

Vedení školy děkuje Spolku rodičů za podporu a spolupráci při distanční výuce žáků střední školy. 

Spolek rodičů přispěl finanční částkou 60.000,- Kč na nákup vybavení informačních technologií, které učitelům vypomůžou při distanční výuce. 

Jedno se o pořízení dvou vizualizérů jejichž moderní technologie umožňují přenos obrazu, zvuku, zápisků, nahrávání a následné přehrávání přednášek. Vizualizéry jsou vhodné pro předměty výkladového charakteru např. MAT, MECH, STT, ÚČTO aj. Dále byly pořízeny dva netbooky, které umožňují zápis na displej a promítání v reálném čase studentům, kteří bývají připojení prostřednictvím MS Teams. Škola také vybavila zakoupenými deseti web kamerami klasické učebny či kabinety pedagogů pro vedení synchronní výuku. 

Zakoupená technika byla plně využita v distanční výuce, která probíhala od října 2020. IT technika nachází své uplatnění i v tuto dobu, kdy dochází k postupnému návratu studentů do školních lavic. 

Vzdělávání na dálku není jednoduché pro žáky, ani pro pedagogy, proto si vážíme vzájemné podpory pro úspěšné zvládnutí distanční výuky.