APIV

Ikap Ii | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

NÁZEV PROJEKTU: Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU: APIV
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015
DOBA REALIZACE: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022

ČÍSLO A NÁZEV VÝZVY: 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3

Školení APIV

Seminář zaměřený na Vzdělávání žáků s rizikovým chováním a s agresivními projevy v chování  – část II se uskuteční v…

Projekt APIV

V rámci projektu APIV na podporu inkluzivního vzdělávání ve školách proběhne další ze série seminářů pro pedagogy. Seminář se bude…

Školení pedagogického sboru

V rámci projektu APIV na podporu inkluzivního vzdělávání ve školách proběhne další ze série seminářů pro pedagogy. Seminář se bude konat…

Školení pedagogického sboru

V pondělí 15. dubna 2019 proběhne v UK od 9:00 hod. celodenní školení pedagogických pracovníků VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. Tématem školení…

Informace o projektu APIV

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi REALIZÁTOR: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938…