Výběr příspěvků Spolku rodičů

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám předat zprávu Spolku rodičů k výběru příspěvků ve výši 400,- Kč / žák (v případě sourozenců hradí pouze starší) na školní rok 2022/2023.

Příspěvky se budou letos nově vybírat elektronicky na účet SPRŽŠ do termínu: 31. 10. 2022.

Platební údaje:
účet spolku: 166746611/0600
variabilní symbol: 2022
DŮLEŽITÉ
poznámka pro příjemce: jméno studenta a třída !!! (pro identifikaci žáka)Ráda bych tímto poděkovala Vám, rodičům, za schválený finanční příspěvek na nákup sportovního vybavení do školní tělocvičny (předpoklad ve výši: 10.300,- Kč) a finanční příspěvek na dopravu vodáckého kurzu pro žáky IV. ročníků SŠ ve výši 10.000,- Kč.

Děkuji Vám za spolupráci.

Věra Szabová