Připomínky ke Stanovám a schůze

Informace předsedkyně Spolku:

Vážení členové spolku,

ráda bych Vás přivítala v novém školním roce a zároveň bych Vás ráda pozvala na schůzi SPRŽŠ, která se uskuteční dne 21. 9. 2022 od 16:30 hod. na půdě školy

Sejdeme se v dolní hale školy – učebna č. 12.

Máme před sebou velmi závažná témata, a proto Vás žádám, o co největší účast. Doufám, že se potkáme v plném počtu.

Téma naší schůze:

1. představení nováčkům spolek,

2. seznámení se s novými úpravami stanov spolku,

3. hospodaření spolku včetně změny formy platby příspěvků,

4. volba nového předsedy a účetního spolku,

5. ples 2023 – schůze se studenty proběhne 14. 9. 2022 od 14:00 hod. učebna č. 40

6. náměty a připomínky.

Připomínky ke Stanovám zasílejte do 20. 9. 2022 elektronicky na e-mail: jarka.radka@email.cz.