Organizace provozu stravování

K poskytování stravy je nutná řádná registrace a předložení platné ISIC karty (slouží i pro vstup do budovy školy). ISIC karta je vydána a hrazena na základě přijetí studenta ke studiu. Studentům VOŠ denní i kombinované formy studia je přidělen identifiakční čip, který je vydán za uhrazenou zálohu 200, – Kč. V případě, že strávník ukončí stravování a vrátí čip nepoškozen, je zaplacená záloha vrácena v plné výši. V případě, že čip strávník ztratí, oznámí ztrátu v kanceláři školní jídelny a zakoupí si čip nový.

Výdej stravy: 
snídaně, přesnídávka:6:30 – 8:00 hod.
oběd pondělí až čtvrtek:11:00 – 14:15 hod.
pátek:11:00 – 14:00 hod.
svačina, večeře:16:45 – 17:30 hod.

Kapacita: 625 jídel, 160 míst u stolu
Výběr jídel:
pondělí až čtvrtek – dvě menu
pátek – jedno menu