Organizace provozu stravování

K poskytování stravy je nutná řádná registrace a zakoupení identifikačního čipu (stejný čip slouží i pro vstup do budovy školy). Identifikační čip je vydán na zálohu 200, – Kč. V případě, že strávník ukončí stravování a vrátí čip nepoškozen, je zaplacená záloha vrácena v plné výši. V případě, že čip strávník ztratí, oznámí ztrátu v kanceláři školní jídelny a zakoupí si čip nový.

Výdej stravy: 
snídaně, přesnídávka:6:30 – 8:00 hod.
oběd pondělí až čtvrtek:11:00 – 14:30 hod.
pátek:11:00 – 14:00 hod.
svačina, večeře:16:45 – 17:00 hod.

Školní jídelna je zpřístupněna pro studenty v době velké přestávky od 9.40 do 10.00 hod. pro potřebu svačin. V době oběda jsou pro studenty školy, kteří se ve školní jídelně nestravují, vyčleněny stoly v zádní části jídelny (jsou odlišeny barevnými ubrusy). 

Kapacita: 500 jídel, 160 míst u stolu
Výběr jídel:
pátek – jedno menu
pondělí až čtvrtek – dvě menu