Dlouhodobé maturitní práce (DMP)

Důležité termíny:
4. 10. 2021 – zveřejnění témat DMP
do 15. 10. 2021 – přihlášení žáků u zadávajícího tématu
do 26. 10. 2021 – schválení tématu
1. 11. 2021 – začátek práce na DMP
22. 4. 2022 (do 10:00 hod.) – odevzdání DMP v digitální podobě na CD a dvakrát v tištěné podobě včetně pracovního deníku vedoucímu práce.

23. 5. až 27. 5. 2022 – obhajoby dlouhodobých maturitních prací třídy S4;

Obhajoby dlouhodobých maturitních prací proběhnou podle rozpisu (bude zveřejněn později).
Komise obhajob je ve složení: třídní učitel (předseda komise), vedoucí práce a oponent.
Obhajob se mohou účastnit žáci nižších tříd SPŠ a OA.