Dlouhodobé maturitní práce (DMP)

Důležité termíny:
26. 9. 2022 – zveřejnění témat DMP
do 14. 10. 2022 – přihlášení žáků u zadávajícího tématu
do 25. 10. 2022 – schválení tématu
1. 11. 2022 – začátek práce na DMP
21. 4. 2023 (do 10:00 hod.) – odevzdání DMP v digitální podobě na CD a dvakrát v tištěné podobě včetně pracovního deníku vedoucímu práce.

22. 5. až 26. 5. 2023 – obhajoby dlouhodobých maturitních prací třídy S4;

Obhajoby dlouhodobých maturitních prací proběhnou podle rozpisu (bude zveřejněn později).
Komise obhajob je ve složení: třídní učitel (předseda komise), vedoucí práce a oponent.
Obhajob se mohou účastnit žáci nižších tříd SPŠ a OA.