Dlouhodobé maturitní práce (DMP)

Důležité termíny:
25. 9. 2023 – zveřejnění témat DMP
do 13. 10. 2023 – přihlášení žáků u zadávajícího tématu
do 25. 10. 2023 – schválení tématu
1. 11. 2023 – začátek práce na DMP
26. 4. 2024 (do 10:00 hod.) – odevzdání DMP v digitální podobě na CD a dvakrát v tištěné podobě včetně pracovního deníku vedoucímu práce.

27. 5. až 31. 5. 2024 – obhajoby dlouhodobých maturitních prací třídy S4;

Obhajoby dlouhodobých maturitních prací proběhnou podle rozpisu (bude zveřejněn později).
Komise obhajob je ve složení: třídní učitel (předseda komise), vedoucí práce a oponent.
Obhajob se mohou účastnit žáci nižších tříd SPŠ a OA.