Spolupráce s firmou Goldbeck Prefabeton s.r.o.

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 proběhla dne 8. 4. 2022 odborná přednáška zástupců společnosti Goldbeck Prefabeton s.r.o. pana Lukáše Novosáda a pana Lukáše Michálka v prostorách naší auly.

Prezentace byla zaměřena na téma „Tvorba a průběh výrobní dokumentace ve firmě“. Přednášky se zúčastnili žáci třetích a čtvrtých ročníků oboru Strojírenství.

Přednášející postupně seznámili žáky s průběhem projektování a nástroji projektování, popisem činnosti konstrukce, používanými informačními systémy, systémem předávání dokumentace a s výstupy práce konstrukce.

Touto aktivitou však kontakt se společností nekončí. V následném shrnutí přínosu této aktivity bylo naplánováno další pokračování vzájemné spolupráce s touto firmou.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
IKAP II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

IKAP II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862