Dnes jsem jako poslanec

Naši studenti se dne 11. 4. 2022 zúčastnili studentské konference „Dnes jsem jako poslanec“ na téma „Dezinformace v naší společnosti„, která se konala pod laskavou záštitou poslankyně Mgr. Niny Novákové v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v Praze.

Řečníky na studentské konferenci k tématu dezinformace byli: historik Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., pedagog a publicista Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., mluvčí Českého rozhlasu Mgr. Jiří Hošna, evropský pověřený žalobce, státní zástupce JUDr. Adam Bašný, IT specialista Mgr. Jan Mikuláštík, novinářka Mgr. Kateřina Procházková a samozřejmě i poslankyně PČR a pedagog Mgr. Nina Nováková.

Každý z řečníků posuzoval problematiku dezinformací z trochu jiného úhlu pohledu a každý následně se studenty diskutoval a odpovídal na jejich otázky.

Téma o dezinformacích je velmi aktuální, protože dezinformace se staly součástí našich životů. Jsou sofistikovanější a útočí na všechny věkové skupiny v podstatě každý den. Abychom nepodléhali dezinformacím, je třeba si informace ověřovat z několika zdrojů, učit se kritickému myšlení a přemýšlet v souvislostech.  

Závěrem konference Mgr. Nina Nováková dodala: „Debata o dezinformacích musí vždy zahrnovat debatu o zdánlivě běžných otázkách: Jaký je rozdíl mezi tím, že se někdo mýlí a tím, že někdo lže? Druhá rovina debaty o dezinformacích se týká kritického rozlišování mezi právem vyjádřit vlastní názor a záměrným šířením zkreslených nebo zcela nepravdivých informací. To první je nutno v demokratické společnosti vždy brát s respektem. To druhé je ve slušné společnosti zcela nepřijatelné.“

Děkujeme Nadačnímu fondu MODRÁ RYBKA za to, že pořádá takovéto konference a aktivně tak pomáhá mladé generaci rozpoznat dezinformace a posiluje jejich kritické myšlení.