Erasmus+ PRO dokumenty

Milí studenti,

zde jsou vám k dispozici ke stažení a vyplnění základní dokumenty pro realizaci mobilit programu Erasmus+ PRO. Zároveň zde najdete i vzorové dokumenty a informace, které vám pomohou tyto dokumenty vyplnit.

Základními dokumenty potřebnými pro přihlášení se do programu Erasmus + PRO a následnou komunikaci se zprostředkující institucí nebo zaměstnavatelem jsou životopis (CV) motivační dopis. Tyto dokumenty je třeba odevzdat koordinátorovi programu Erasmus, Mgr. Pavlu Kluhovi, v elektronické podobě do 30. listopadu. (kluh@sps-caslav.cz)

Životopis (CV) musí být ve formátu Europass CV. Při jeho vyplňování vám může pomoci European Dictionary of Skills and Competences. Tento slovník osobních a profesních dovedností je vám k dispozici na adrese: http://disco-tools.eu/disco2_portal/


Motivační dopis doplňuje a rozvádí informace, které jsou patrné z vašeho životopisu.

– Představte se – jméno, věk, národnost

– Uveďte požadovanou oblast praxe, případně profesi

– Uveďte vaše současné znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem vašeho úspěšného vykonání zahraniční praxe v požadované oblasti

– Co vás motivuje k vykonání dlouhodobé praxe v zahraničí, co od praxe očekáváte (jaké dovednosti a znalosti si chcete rozšířit)