V tomto článku si můžete přečíst jak naši studenti 4. ročníku oborů Obchodní akademie a Strojírenství pracují a tráví své volno během své odborné praxe Erasmus+ v Severním Irsku.

Můj den v Belfastu začíná v 8:30, kdy obvykle vstávám. Po probuzení se společně se svými spolužačkami Bárou Nekolovou a Káťou Křepelkovou sejdeme v kuchyni a nasnídáme se. V 9:30 společně s Bárou vycházíme na autobusovou zastávku, odkud nás autobus odveze do centra města, přesněji k městské radnici. Odtud jdeme asi 15 min pěšky do charitativní společnosti Acsoni, kde pracujeme.

ACSONI, celým názvem African and Caribbean Support Organisation Northern Ireland, je nezisková společnost založená v roce 2003, která pomáhá africkým a karibským menšinám se začlenit do společnosti v Severním Irsku. ACSONI také pomáhá zachovávat a podporovat identitu a kulturní dědictví afrických a karibských národů. Společnost zprostředkovává různé umělecké, vzdělávací a kulturní programy a mezikulturní výměny, které napomáhají procesu širší integrace.

V práci začínám v 10:30, mým hlavním úkolem je práce v Excelu, kde přepisuji bankovní transakce a šeky ze šanonů. Ve společnosti vládne pohoda, pracují zde jen 2 zaměstnanci včetně Karolíny Hornisher, která je zde na dlouhodobé stáži. V práci končím okolo 5. hodiny. Po pracovní době se autobusem dostanu opět domů, kde nás naše hostitelka Dawn pohostí dobrou večeří. Na závěr dne jdeme do města objevovat místní kulturu a památky.

Jsem rád za tuto možnost podívat se do zahraničí a zažít něco nového.
Murárik Martin, OA4