A ještě něco o Asconi

V tomto článku si můžete přečíst jak naši studenti 4. ročníku oborů Obchodní akademie a Strojírenství pracují a tráví své volno během své odborné praxe Erasmus+ v Severním Irsku.

Máme tu skvělou příležitost vyzkoušet si pracovat v zahraniční firmě a ještě k tomu v anglickém jazyce. Toto je moje zkušenost.

Každý den, krom víkendů, se probudím v 8:00 a začnu se připravovat do práce v charitě ACSONI, neboli African and Caribbean Support Organization Northern Ireland, což je v českém jazyce podpora pro africké a karibské obyvatele Severního Irska. Charita jim pomáhá postavit se v životě na vlastní nohy a bojuje proti rasismu.

V hostitelském domě moc milé a zdvořilé Dawn Harron, se kterou si povídáme každý den, bydlím se spolužáky Káťou a Martinem. Martin je můj čtrnáctidenní spolupracovník a na autobus spolu vyrážíme v 9:35. Autobus odjíždí většinou v 9:45 a jedeme do centra k městské radnici. Odtud se buď čtvrt hodiny projdeme pěšky k firmě, nebo stihneme další autobus.

V charitě ACSONI přepisujeme bankovní výpisy, příchozí a odchozí platby do tabulek Microsoft Excel, kde na konci spočítáme bilanci. Během dne si povídáme s naším šéfem Josephem Rickettsem, který pochází z Jamajky a poučuje nás o jamajských obyčejích. Společně je tam s námi i o rok starší Karolína, která chodila také na obchodní akademii a je tam na tříměsíční praxi.

S firmou jsme měli již teambuildingový výlet, viděli jsme audit a dozvěděli se o její historii.

Ve volném čase odpočíváme doma, nebo objevujeme části Belfastu a porovnáváme s Českou republikou.

B. Nekolová

Logo Erasmus1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav