Zahájení ústní maturitní zkoušky třídy OA4

Třída obchodní akademie OA4 zahájila své zkoušky dospělosti v pondělí 16. 5. 2022.  K slavnostnímu zahájení maturitní zkoušky nastoupili žáci pod vedením své třídní učitelky Mgr. Šárky Radové. Předsedkyní maturitní komise je Ing. I. Turinská  ze SŠ managementu a grafiky Český Brod – Liblice.

Držíme všem žákům palce k úspěšnému zvládnutí této zkoušky!