Výuka o podnikání podle živnostenského zákona

Třída OA1B navštívila dne 20.12. 2023 o hodině ekonomiky Obecní živnostenský úřad v Čáslavi.
„Dozvěděli jsme se mnoho užitečných informací, které určitě využijeme v hodinách ekonomiky. Moc bychom chtěli poděkovat paní Jitce Netálové za krásnou přednášku. Už víme, co všechno pracovnice živnostenského úřadu dělají pro občany i pro podnikatele nebo co dělat, pokud bychom chtěli začít podnikat. Paní Netálová nám zodpověděla řadu otázek k získání živnostenského oprávnění.

Také musíme vyzdvihnout jejich překrásnou vánoční výzdobu, letos se jim opravdu povedla.“

Karolína Mabel Vitáková, OA1B

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759