Výsledky přijímacího řízení na SŠ

Výsledky přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2023/2024.

Uchazeč/ka potvrzuje úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisové lístky odevzdávejte nejpozději do 17. 5. 2023 do 16:00 hodin.

Obchodní akademie

Ekonomické lyceum

Strojírenství