Studentské volby

Studentské volby do Evropského parlamentu 2024 se uskuteční ve dnech 21. a 22. května 2024 na školách po celé České republice. Dnes, 21. května 2024 měli možnost volit studenti naší školy.

Jaká byla volební účast a jak to dopadlo? Volební účast byla velice nízká. Ze 170 studentů jich přišlo k urně pouze 22, což znamená volení účast 12,9%. Výsledky jsou potom následující:

1. ANO 2011            31%

2. Starostové a osobnosti pro Evropu          22%

3. Česká pirátská strana                   18%

4. Přísaha      9%

SPOLU           9%

Výsledky Studentských voleb představují specifickou výpověď o názorech a postojích nejmladší generace, jak v celé naší zemi, tak samozřejmě i konkrétně na naší škole. Neměli bychom je přeceňovat, ani přehlížet. Ale minimálně se zamyslet, co se v nich ukrývá.