Exkurze na Úřad pro zkoušení zbraní a střeliva v Praze

Naše třída S3 měla ve středu 15. 5. 2024 tu čest navštívit Úřad pro zkoušení zbraní a střeliva v Praze společně s učiteli odborných předmětů M. Rokytou a Ing. M. Reichmanem. Přímo na místě jsme měli možnost nahlédnout na procesy kontroly a testování zbraní a nábojů, což je důležité pro zajištění bezpečnosti a kvality. Sledovali jsme, jak odborníci provádějí detailní inspekce a jaké technologie se při testování používají, což bylo velmi zajímavé.

Úřad funguje jako klíčový dozorový orgán, a my jsme měli možnost se dozvědět o různých aspektech jejich práce, od legislativy až po technické procedury. Bylo zajímavé slyšet o výzvách, s kterými se úřad setkává, a jaké metody využívá k zajištění, že všechny zbraně a náboje splňují přísné normy.

Celkově nám exkurze poskytla hlubší porozumění pro složitost a důležitost práce Úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Nejenže jsme si rozšířili obzory v oblasti, která je pro mnohé z nás nová, ale také jsme si odnesli hlubší respekt k regulacím, které chrání naši společnost. Byla to pro nás všechny cenná zkušenost.

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759