StreTech Praha

Ve středu 7. června 2023 jsme měli příležitost účastnit se StreTech konference středoškolské techniky, kterou pořádalo ČVUT v Praze. Tato konference slouží jako platforma pro prezentaci projektů a výrobků středoškolských studentů před profesory a studenty vysokých škol, stejně jako před ostatními středoškolskými studenty.

Od školy jsme odjížděli společně v sedm hodin ráno. V 9 hodin začala konference se zástupci ČVUT, v 10 hodin začalo prezentování samotných projektů. Zde jsme mohli představit naše výrobky (raketu, přívěsný vozík a ruční vrtačku) a měli jsme příležitost si prohlédnout práce ostatních žáků z jiných škol.

Program jsme ukončili společným obědem v menze.