Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhlo ve čtvrtek 1. června 2023 v několika etapách. Předání vysvědčení třídě OA4A proběhlo na Městském úřadě Čáslav v 8:30 hod. za účasti třídní učitelky Mgr. J. Ptáčkové, zastupující třídní Ing. J. Procházkové a ředitelky školy Mgr. V. Szabové. Slavnostního předání se ujal starosta města Ing. J. Strnad. Příjemný hudební doprovod zajistil pan Bc. Filip Jerie ze ZUŠ Čáslav.

Od 9.30 hod. následovala třída OA4B a EL4 pod vedením třídní učitelky Mgr. J. Trčkové a zastupující třídní Ing. D. Pelikánové.

Poslední třídou, která čekala na svá maturitní vysvědčení byla třída S4. Slavnostní předání proběhlo již v aule školy za přítomnosti třídního učitele Mgr. K. Kvapila a zastupujícího třídního M. Rokyty.

Všem absolventkám a absolventům přejeme mnoho dalších profesních, studijních a osobních úspěchů.