Den dětí v Domově mládeže

V Domově mládeže jsme 1. června slavili Den dětí. Cílem vyhlášení Světového dne dětí bylo, aby každý stát jednou v roce upřel pozornost na nejmladší obyvatele. Účelem vyhlášení byla také podpora dětí, poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý vývoj a přístupu ke vzdělání. V Domově mládeže jsme si četli knihu: Bylo nás pět od autora Karla Poláčka. Studenti dostali také malé sladkosti.