Školení a workshop se společností Glitr

Dne 6. 3. 2024 se pro vybrané žáky ekonomického lycea konalo v odpoledních hodinách školení odborníky ze společnosti Glitr. V úvodu školení došlo na krátké představení společnosti Glitr s.r.o.. Po prezentaci včetně ukázek mnoha možností využitelnosti aplikace Glitr, už následoval workshop. Nejprve byly tvůrcům vysvětleny základní funkce editačního prostředí. Tvůrci si stáhli do školních notebooků QR kód a získali tak možnost otestovat si aplikaci Glitr v praxi na různých úrovních. Práce probíhala ve skupinkách, pod vedením lektorů. Každý účastník workshopu vytvořil cvičení nebo mini hru, aby došlo k zafixování nově získaných znalostí či dovedností. Workshop probíhal v příjemné tvůrčí atmosféře. Ačkoliv se jednalo o mimoškolní aktivitu, na účastnících workshopu bylo znát zapálení pro tvorbu a chuť učit se.

trojlogo 1 transparent 1 768x244 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
NROS | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Číslo projektu: 162232_247