Setkání členů školské rady SŠ a VOŠ

Ve středu 20. 10. 2021 v 16:00 hod. v ředitelně školy proběhlo setkání školské rady pro SŠ a VOŠ. Členové školské rady zvolili předsedu a místopředsedu. Své funkce se ujal předseda pan David Hynek a místopředseda paní Ing. Dagmar Pelikánová. Dále byla schválena Výroční zpráva za školní rok 2020/2021.